Ρομποτική σε Σχολεία

Η εκπαιδευτική ρομποτική μπορεί να έρθει και στο δικό σας σχολείο