Ρομποτική για παιδιά

Η εκμάθηση του προγραμματισμού μέσω της ρομποτικής και η εκπαιδευτική ρομποτική είναι δύο τομείς που μας δείχνουν το μέλλον της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης…